Tekstit

Lakiseurantapalvelu vahvistaa työturvallisuutta

Safecon l akiseurantapalvelun avulla saat uusimmat toimintaan vaikuttavat lakimuutokset vaivattomasti ja ilman stressiä, että joku olennainen muutos jää sinulta huomaamatta.  Lukuisat lait ja säädökset vaikuttavat työpaikkojen toimintaan. Arjen kiireessä harvalla on aikaa aktiivisesti seurata, kuinka työnantajan ja esimiesten vastuisiin sekä työntekijöiden velvollisuuksiin ja oikeuksiin vaikuttavat lait ja asetukset muuttuvat. Safecon lakiseurantapalvelu   takaa, että työpaikalla on aina oikea ja ajantasainen lainsäädäntö työntekijöiden ja esimiesten nähtävänä.   Safecon lakiseurantapalvelun avulla saat yritykseesi tiedon uusista toimintaa koskettavista säädöksistä ja säädösmuutoksista myös kesken vuotta.  Se pitää huolta, ettei mikään merkittävä tieto jää työnantajalta, esimiehiltä tai työntekijöiltä kuulematta ja näkemättä. Palvelun ansioista ei tarvitse ostaa lakikirjoja vuosittain, kun Safeco tuo tarpeelliset tiedot perille. Yritysten menestyksen avain on, että osaa prior

Työturvallisuus haastaa yrityksiä myös kriisiaikana

Korona vei työt kotioloihin ja työturvallisuuskorttikoulutukset verkkoon. Yksi kollega lupasi joskus tarjota lounaan jokaiselle, joka keksii työpaikalta yhden asian, joka ei vaikuta   työturvallisuuteen. Hänen työkaverinsa huomasivat pian, ettei ilmaisia lounaita ole – niin merkityksellinen asia työturvallisuus on. Asianmukaisesti hoidettu työturvallisuus luo työyhteisöön turvaverkon, joka edistää hyvinvointia ja helpottaa kaikkien arkea. Työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin sijoittaminen tuo myös moninkertaisen hyödyn tuottavuuden kasvuna, kun prosessit selkeytyvät ja osaaminen vahvistuu. Työntekijän hyvinvoinnin myötä työmotivaatio paranee ja kaikki voittavat. Kun korona vei monen työt kotioloihin, työturvallisuuden piiri kasvoi entisestään. Olisiko nyt aika miettiä yhdessä, että kaikki on hoidettu asianmukaisesti? Voi olla, että kiireessä on jotain olennaista jäänyt tekemättä.  Työturvallisuutta edistävät työturvallisuuskorttikoulutukset olemme siirtäneet karanteeniaikana toteu